Forsvarsværket Vestvolden

Model af forsvarsværket Vestvolden – 1914

Til en kopi af Vestvolden lavet af Niels Eriksen fra Vestvoldsprojektet, fremstillede medlemmer af Dansk Militærhistorisk Selskab i 2009 et antal figurer (60 mm) der illustrerede bemandingen på Volden.

1

Kikkertstationen, som understøttede fæstningsartilleriets skudmål.

4

Officersstabens møde mellem teltene.

2

Voldbatteriet, klar til affyring med en model af en 15 cm jernkanon.

6

Granaterne udtages fra Ammunitionsmagasinets granatelevator, der er bygget i Volden.

3

Beskyttelsesrum, de såkaldte Svellerum, der var gravet ind i Volden.

5