Som tiden dog går …

1 Billedsidefh

1943-2001 Finn (Larsen) Hillmose

2009j fotoPia

2012 – 70 år