Hillerød Brandkorps dokumenter

Herunder ses dokumenter om morfar August Nielsens beskikkelse til brandassistent, budget for brandkorpset 1906-1908, lønningsliste samt en artikel fra avisen om en stor brand.

Beskikkelse

1906-1908 Hillerød Brandkorps
1906 Lønningsliste Hillerød Brandkorps

Brand i Hillerød