Øresundsbroen

Øresundsforbindelsen der blev indviet 1. juli 2000 er en fast kombineret bro- og tunnelforbindelse mellem Danmark og Sverige. Forbindelsen består af Øresundstunnelen mellem Amager og den kunstige ø Peberholm samt Øresundsbroen, en kombineret bjælkebro og skråstagsbro mellem Peberholm og Lernacken i Skåne. Forbindelsens totale længde er 15,9 km.

Øresundsbroen (1)
Øresundsbroen (2) Øresundsbroen (3) Øresundsbroen (4)Øresundsbroen (5) Øresundsbroen (6)
Øresund (1) Øresund (2)
Øresund (3)
Øresundsbroen (8) Øresundsbroen (9) Øresundsbroen (10b) Øresundsbroen (11) Øresundsbroen (13)Øresundsbroen (14) *Øresundsbroen (15)
Øresundsbroen (16Øresundsbroen (17) Øresundsbroen (18)Øresundsbroen (20)