Kongeskibet Dannebrog og andre kongeskibe

IMG_1620
Det gamle kongeskib, hjuldamperen DANNEBROG med de store hjulkasser på siderne, hejste kommando i 1880.
Efter kommandohejsningen i artilleriskibet NIELS JUEL i 1923 blev dette skib undertiden udrustet som kongeskib på længere togter, og det gamle kongeskib kunne nu udfases. Der blev lagt planer om et nyt kongeskib, som skulle kunne bruges under kongefamiliens sejladser såvel i hjemlige farvande som i Nordatlanten.
Efter en del overvejelser blev det besluttet at bygge et motorskib på Orlogsværftet, forsynet med dieselmotorer fra B & W. Det nye kongeskib, som også fik navnet DANNEBROG, hejste kommando den 26. maj 1932, og det viste sig at være godt til formålet.
Det blev et særdeles smukt og repræsentativt skib, som stadig eksisterer i bedste velgående, takket være omhyggelig vedligeholdelse og løbende udskiftninger.
Dampskibet ÆGIR med kong Christian VIII om bord i 1841.

Dampskibet ÆGIR med kong Christian VIII ombord i 1841. Udsnit af maleri af Eckersberg.

Kongeskibet SLESVIG, 1856-1880.

Kongeskibet SLESVIG, 1856-1880.

Kongeskibet Dannebrog i kongens tjeneste. (Orlogsmuseet)

Hjuldamperen DANNEBROG hejste kommando i 1880.

Peder Skram2

Artilleriskibet PEDER SKRAM som kongeskib med Christian X ombord.

1

Vort nuværende DANNEBROG hejste kommando i 1932.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18