Faaborg Kanonerlaug 2010

Faaborg Kanonerlaug er en militærhistorisk forening, der har som formål at genskabe og udbrede viden om dansk militærhistorie og den kultur-og lokalhistorie, som knytter sig hertil. Udgangspunktet er 1700-tallets slutning og starten af 1800-tallet – Napoleonstiden.

Faaborg Kanonlaug (5) Faaborg Kanonlaug (4) Faaborg Kanonlaug (3) Faaborg Kanonlaug (2) Faaborg Kanonlaug (1)