Gardehusarregimentet 400 år
Gala Horse Show 2014

Gardehusarregimentets samlede historie kan føres tilbage til Christian IV oprettelse af en national milits den 17. november 1614 på 4.000 fodfolk.
På Sjælland blev der udskrevet et kompagni på 200 ”knægte” under navnet Sjællandske Kompagni af Skånske Regiment. Det blev starten til vores regimentshistorie, der frem til i dag har set nedlagte, sammenlagte og ny oprettede regimenter.
Ved den seneste sammenlægning i januar 2001 blev Sjællandske Livregiment, Danske Livregiment og Gardehusarregimentet lagt sammen i Slagelse. Gardehusarregimentet blev derved også historiebærende for de to infanteriregimenter.

1.Gardehusar regimentets Hesteskadron (9) Belgian Royal Mounted Escort 2014.4 Cavalerie de la Garde Républicaine 2014.3 Cavalry Squadron of the Polish Army 2014.3 Cavalry Squadron of the Polish Army 2014.4 Gardehusar regimentets Hesteskadron (1) Gardehusar regimentets Hesteskadron (7) Gardehusar regimentets Hesteskadron (8) Gardehusar regimentets Hesteskadron (14) Gardehusar regimentets Hesteskadron (23) Gardehusar regimentets Hesteskadron (25) Gardehusar regimentets Hesteskadron (35) Livskvadronen - Svenska Livgardet 2014.1 Livskvadronen - Svenska Livgardet 2014.5 The Blues and Royals 2014.2 The Blues and Royals 2014.10 The Blues and Royals 2014.19 The Blues and Royals 2014.21